KRS: 0000403200
NIP: 897-177-55-06
REGON: 021570333
E-mail do Ingenium Holding Sp. z o.o.  ingenium@ingenium.com.pl
Ingenium Holding Sp. z o.o.
Rynek 7 lokal 1.8
50-106 Wrocław
Spółka wpisana jest do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 5.000,00 złotych.